Vi har fusjonert med Hålogaland Kraft. Se mer her.