God underliggende drift har gitt betydelige resultatforbedringer og alle forretningsområder har skapt gode resultater de siste årene. Høyt fokus på effektivisering har bidratt til at kostnad per kWh er historisk lav.
Resultat før skatt på 270,2 millioner kroner har økt med 75,1 millioner kroner fra 2018.