I beredskap: Ivaretar strømforsyningen

Mens hele landet "jobber dugnad" for å stoppe spredningen av viruset, har vi et ekstra ansvar for å sørge for at alle har strøm. Derfor har vi satt beredskap.