Energibanken Tysfjord

Felles verdier og felles ambisjoner om å bidra til livskraftige lokalsamfunn har fått Nordkraft og Sparebanken Narvik til å samarbeide om sponsormidler til lag, foreninger og klubber i Tysfjord kommune. Energibanken, som vi kaller oss, setter av en pott på kr 300.000,- hvert år.

Hvem kan søke?

Lag, foreninger, klubber og andre i Tysfjord kommune kan søke om støtte. Vi gir ikke støtte til undergrupper som søker hver for seg. Laget som helhet må komme med en søknad og angi prioritering dersom det er flere. Kommunale enheter faller utenfor kriteriene for hvem som kan søke. Ungdomsklubber kan søke.

Søknadsfrist og tildeling

Søknader kan sendes fortløpende. Tildeling skjer ca. 1. desember og 1. mai.

Søk om støtte fra Energibanken

Send e-post til: sponsing@nordkraft.no med tekt "Energibanken" i emnefeltet.

Viktige hensyn når vi prioriterer vår tildeling er

  • at midlene skal gå til et konkret bidrag til aktivitet (arrangementer, utstyr, osv)
  • at bidraget treffer mange
  • at bidraget kan komme barn og unge til gode
  • at det er ei rimelig geografisk fordeling
  • at tiltak som er gode miljøtiltak, vil veie positivt
  • tidspunkt for gjennomføring

Som hovedregel er Nordkrafts løpende sponsorvirksomhet i Tysfjord kommune organisert gjennom Energibanken. Alle søknader skal derfor sendes dit. I tillegg skjer det av og til også sponsing ut over det ordinære. Et eksempel på det er støtte til bygging av Stetindhallen i Kjøpsvik og Grenseleden fra Sørfjord til Gällivare.