Dronningensgate

På grunn av feil på kabel mellom 2 gatelysmaster er store deler av Dronningensgate fri for gatelys. Feilsøk pågår.