Falkbergetsvei 6-11

På grunn av feil på tilførselskabel er ikke gatelysene enda kommet i drift. Feilen er på tilførselen til de 2 nye lysene og er vanskelig å finne. Vi er nødt til å vente på frostfri mark før vi kan forsøke ny feilsøking.