Etter hvert har fibervirksomheten utvidet seg til å bli en entreprenørvirksomhet som utfører fiberarbeider og -prosjekter i samarbeid med flere aktører. Blant annet større utbygginger sammen med HomeNet/Global Connect, Signal Bredbånd og Trollfjord Bredbånd. Nordkrafts rolle varierer fra å være prosjektleder for hel- eller delprosjekter, eller å være entreprenør som leverer fibertjenester i andres prosjekter.

Etter hvert som prosjektene kommer i drift utføres det servicearbeider i samarbeid med eier/utbygger. Internt leverer fiber sambandstjenester til både kraftverk og utbyggingsprosjekter.

Foto: Michael Ulriksen