Det er to tjenesteleverandører som bygger ut fiber i Narvik nå: HomeNet og Signal. Nordkraft er ansvarlig for HomeNet sin utbygging, og noe for Signal. Signal bruker også en annen utbygger: Herolf Hansen.