Den 14. februar i 1978 ble det avholdt stiftelsesmøte i AS Nordkraft i Harstad. 11 kraftlag gikk inn med 13,5 millioner kroner i aksjekapital, og det ble besluttet at selskapets hovedkontor skulle ligge på Storjord i Tysfjord. Dette skulle ganske kjapt føre til strid.

Ledet fra campingvogn

Mange i ledelsen bodde i Lødingen og pendlet til Storjord. Flere av eierne ville derfor ha hovedkontoret til Lødingen, men eieren Tysfjord kommune satte ned foten og flytting var dermed uaktuelt. Det var til dels vanskelige arbeidsforhold, ettersom det ikke var etablert skikkelige kontorlokaler i Tysfjord. Selskapets første direktør, Edvard Johnsen, ledet faktisk Nordkraft og dets 40 ansatte fra en campingvogn på Storjord den første tiden, der han også hadde selskapets arkiv i overkøya.

Dyrere strøm

Store overskridelser i forbindelse med utbyggingen av Sildvik første til mye støy og uro og ikke minst dyrere strøm for abonnentene når det nye kraftverket stod ferdig i 1983. Til tross for uro og støy, så lyktes altså det store løftet, og både Sørfjord og Sildvik fikk ganske kjapt betegnelsen ”pengemaskiner”.

Narvik overtar

I 2002 ble det skrevet et nytt kapittel i AS Nordkrafts historie. Etter at energimarkedet ble liberalisert på 90-tallet, valgte Narvik Energi AS en vekststrategi, framfor å risikere å bli kjøpt opp av større selskaper med hovedsete helt andre steder i landet. Oppkjøp av AS Nordkraft var en del av denne strategien. Den lyktes, men mot store protester i Tysfjord. I 2002 ble  arbeidsplassene flyttet fra Storjord til Narvik. Ordføreren i Tysfjord, Leif Kristian Klæboe, raste. Ordfører Olav Sigurd Alstad i Narvik beklaget det. Samtidig begrunnet han det med at dersom ikke Narvik Energi som en lokal aktør hadde kommet inn, ville AS Nordkraft sannsynligvis blitt solgt til Statkraft eller en annen aktør, med eiere langt vekk fra vår region.

Arbeidsplasser kommer

I skrivende stund er det bare er to ansatte i Nordkraft som skatter til Tysfjord kommune. De andre pendler til Sørfjord fra Narvik og Ballangen. Til tross for dette mottar kommunen ca. 15 millioner kr årlig i skatter og avgifter som følge av Nordkrafts virksomhet. Det er vel 5 prosent av kommunens løpende driftsinntekter 1). På den andre siden vil planene om en stor vindpark på Sørfjordfjellet – pluss flere små vannkraftverk – bety flere faste, lokale arbeidsplasser om noen få år.

 

1) Kilde: Nordkraft – samfunnsnytte og lokal betydning. Gisle Solvoll og Frode Kjærland. SIB-rapport nr 3 – 2011, Universitetet i Nordland.