Det første som ble rammet av krigshandlingene den 9. april var en enfaseledning som blant annet forsynte vannverkets pumpe i Tøttadalen, samt NSB og LKAB, med strøm. Det var alvorlig, ikke bare for innbyggerne som ble uten vann, men også i forhold til brannberedskap. Byen ble bombet sønder og sammen, og med en ekstrem brannfare kunne vannmangelen bli katastrofal. Både NSB og LKAB stresset med å få strømmen tilbake. Det samme gjorde tyskerne som ville ha lokene på Ofotbanen i gang igjen. Den 18. april var strømmen tilbake. Tyskerne ble imidlertid rasende da hele Ofotbanen lå badet i lys midt i frontlinjen og de beordret strømmen avslått igjen.

Hele byen rammet

Halvannen uke etter, den 29. april, ble Nygård kraftstasjon skutt i brann av et engelsk krigsskip. Kombinert med skader på linjenett og trafostasjoner resulterte det i at hele byen var uten strøm under de resterende krigshandlingene i Narvikområdet. Kun få uker etter kampene ved Narvik brøt ut, snudde krigslykken for tyskerne, og de skjønte at de kunne miste kontrollen over byen. Da satte de i gang en systematisk sprenging av NSB og LKABs anlegg. De elektriske installasjonene til E-verket ble heller ikke spart. Trafostasjoner, flere hundre ledningsmaster langs Ofotbanen, rørledninger, høyspente jordkabler og lavspentnettet i flere deler av kommunen var ødelagt.

Omfattende gjenoppbygging

Etter at tyskerne igjen ble herrer i Narvik i juni, startet en omfattende gjenoppbygging, som tok flere måneder. Nygård kraftstasjon ble ikke satt i drift igjen før 15. desember 1940. Totalt ble ødeleggelsene for E-verket stipulert til nesten 1,2 millioner kroner. 900.000 kroner av dette ble dekket av forsikringen.