Under ser du kortversjonen av våre første hundre år. For større hendelser etter 2013, se linker til høyre. Se også Helt elektrisk - Nordkraft 100 år.

Fra 1913 til i dag
1913Høybakkfoss kraftverk bygges og settes i drift av Narvik kommunale elektrisitetsverk. Byen får strøm til gatelys og hus.
1914Elverksbutikk og installasjonsavdeling. Silvannsfoss kraftverk settes i drift.
1922Mølnfoss kraftverk settes i drift.
1932Nygård kraftverk settes i drift og forsyner Ofotbanen, som har fått kraft fra Sverige siden 1923.
1940Nygård kraftverk skytes i brann og blir senere bombet. I drift igjen samme år.
1954Nye Håkvik kraftverk settes i drift.
196350-års jubileum. Produksjon: 130 GWh. Ca. 100 ansatte. Omlegging fra vippe til målertariff for abonnentene.
1965Elverket har 5 400 abonnenter.
197360-års jubileum. Nytt administrasjonsbygg i Kongens gate innvies. 61 ansatte.
1974Kommunesammenslåing. Ankenes kommunale kraftforsyning blir en del av Narvik kommunale elektrisitetsverk.
1978AS Nordkraft stiftes og kontorsted legges til Storjord i Tysfjord.
1982Sildvik kraftverk og Sørfjord kraftverk 1 og 2 settes i drift. Eier er AS Nordkraft.
1985Taraldsvik kraftverk settes i drift.
1994Narvik Energi AS blir etablert. Narvik kommune eier 100 %.
1998Sirkelvann kraftverk i drift.
1999Salg av strøm til kunder tar slutt.
2000AS Nordkraft inngår 100 % i konsernet. Årlig kraftproduksjon ca. 800 GWh.
2001Nettvirksomheten skilles ut i et eget datterselskap, Narvik Energinett AS.
2002Danske Energi E2 AS kommer inn som deleier med vindkraftkompetanse. Nordkraft innvier nytt administrasjonsbygg i Teknologibyen.
2005Nygårdsfjellet vindpark trinn 1 settes i drift med tre vindmøller.
2007102 ansatte i konsernet. Narvik Energi etablerer Enerconsult, et rådgivningsselskap for energieffektivisering.
2009Fjellkraft AS, Norges nest største utvikler av småkraftprosjekter, kjøpes. Narvik Energi bytter navn og profil til Nordkraft AS.
2011Nygårdsfjellet vindpark trinn 2 settes i drift med 11 nye vindmøller.
2013100-årsjubileum. Ved inngangen til året er det 170 ansatte i Narvik, Oslo og Mo i Rana. Konsernet har store og små vannkraftverk og ett vindkraftverk, med total produksjon på ca. 1,1 TWh (1 100 GWh). Narvik Energinett har 11 466 abonnenter. Eiere er Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft (16,66 %). Nytt administrasjonsbygg innvies på høsten. Større omstilling starter. Konsernet samles under Nordkraft-navnet og profileres med bare en felles logo.
2015Småkraftverkene selges. Operatørskap nytt forretningsområde.
2017Vindprosjektene og Nygårdsfjellet vindpark selges. Avtale om utbygging og operatørskap for ny eier. Utbygging av vindparkene på Ånstadblåheia og i Sørfjord starter.
2018Kraftinor fusjoneres med SKS Kraftsalg og blir til Polar kraft. Målet er å bli den største kraftleverandøren i Nord-Norge. Nordkraft eier 33 %
Nordkraft overtar nettet til Ballangen Energi. Det innebærer også 21 ansatte, avdeling i Ballangen og drift av produksjonsanlegg. Nordkraft skal også bygge ut kraftverk for Ballangen Energi.
I samarbeid med innholdsleverandører er fibernett bygget i store deler av Narvik. Med vekt på infrastruktur og gode rammebetingelser ble det også satt i gang et arbeid for å kartlegge og tilrettelegge tomter lokalt for kraftkrevende industri som for eksempel datasenter.