Alfred Hansen skulle vise seg å være et funn for E-verket. Han ble fort en drivende kraft i det stadige utbyggingsarbeidet av elektrisk kraft som pågikk etter 1913. Han jobbet tett sammen med Jul. B. Olsen, og det lå hele tiden nye planer for utbygging av mer kraft, samtidig som han styrte E-verket med stødig hånd. Alfred Hansen var visjonæren som hadde ideene til nye utbygginger og det var ofte han som trakk opp planene på de tekniske områdene, mens Jul. B. Olsen var den som sørget for at sakene ble ført frem i et urolig politisk landskap.

Beinhard jobbing

Striden om byggingen av Nygård kraftverk ble en lang og hard kamp, både mot private krefter og ikke minst staten (NSB), men Alfred Hansens stødige og dyktige ledelse, samt E-verkets evne til å skjøtte sitt kraftverk i Håkvik fikk Vassdragsvesenet til å uttale følgende: ”Narvik har stelt godt med sitt lille kraftverk, og har gjort seg verdig til å stelle med et større”. Knallhard jobbing fra Alfred Hansen og miljøet rundt E-verket, kombinert med solid politisk håndverk, gjorde at Nygård kraftverk stod ferdig i 1932.

Midtpunkt

I sine 34 år som sjef for E-verket var Alfred Hansen midtpunktet og lederen alle kunne stole på. Hans framsynthet og dristighet gjorde ham særdeles godt skikket til å løse problemene et kraftselskap som Narvik Kommunale E-verk møtte etter etableringen i 1913. Han ledet selskapet gjennom opp- og nedgangstider, krig og  utfordringer gjennom 34 år. I 1947 var han 67 år, og kunne pensjonere seg med et solid ettermæle som den store pioneren innenfor elektrifiseringen av Narvik og distriktet rundt.

Kilde: Energi i 85 år av Knut Sletbakk.

Her ser vi direksjonsformann Jul B. Olsen (tv) og driftsbestyrer Alfred Hansen under en befaring i forbindelse med byggingen av Nygård kraftverk.