Høybakkfoss kraftverk

Bygges og settes i drift av Narvik kommunale elektrisitetsverk. Byen får strøm til gatelys og hus.