Det holdt ikke å bare levere strøm til gatelys og noen bedrifter. Privatforbruket måtte opp for at E-verket skulle utvikle seg og vokse, og E-verket måtte på mange måter lære byens befolkning å bruke elektrisitet. Derfor etablerte man eget utsalg for lamper, kokeplater, elektriske varmeovner og andre mer eller mindre nyttige forbruksartikler. I reglementet for Narvik Elektrisitetsverk som ble vedtatt av bystyret i desember 1913 står det følgende i punkt nr. 8: ”Direksjonen har myndighet til å fastsette priser på materiell, lamper m.v fra verkets lager, samt betaling for de av verkets folks utførte installasjoner og annet arbeide”.

Leie støvsuger

Men det var ikke bare E-verkets egen butikk som solgte elektriske apparater. Allerede flere måneder før privathusholdningene fikk strøm hadde flere kjøpmenn handlet inn elektriske apparater som lysekroner, kokeplater, lamper, strykejern, etc. og satt dem i utstillingene sine, noe som vakte stor oppsikt. Blant annet var støvsuger en kuriositet som veldig få så seg råd til å kjøpe. Huseierforeningen, med fru overrettssakfører Collet i spissen, anskaffet støvsuger som kunne leies for tre kroner dagen.

Solid inntektskilde

Trikset for å få forbrukerne til å ta seg råd til luksusen som jo elektriske apparater var, var å gi dem billig avbetaling. Etableringen var like mye et propagandatiltak som en inntektskilde for kommunen. Butikken ble imidlertid en solid inntektskilde. Allerede første året kunne de presentere et overskudd på 8.000 kroner. I krigsårene 1917-18 satte man en rekord med 20.000 i overskudd som ble stående i mange år. Bakgrunnen for denne rekorden var verdenskrig og kullmangel. Den billige strømmen i Narvik fikk folk til å heller investere i elektriske varmeovner til oppvarming av husene sine. Å bruke elektrisk strøm til oppvarming av husene har altså en svært lang tradisjon i Narvik.

 

Ekspeditrise Vendla Vanje i E-verksbutikken i 1973.

Her ser vi butikksjef Einar Wollan i E-verkets butikkutsalg i det gamle rådhuset. Der holdt butikken til frem til de flyttet inn i det nye E-verksbygget.

E-verksbutikken i 1973.

Støvsuger var en kuriositet som veldig få så seg råd til å kjøpe. Huseierforeningen med fru overrettssakfører Collet i spissen anskaffet støvsuger som kunne leies for tre kroner dagen. Denne modellen er fra 1912. (Foto: Electrolux).

Motsatt tankegang nå

I motsetning til 1913 da man jobbet hardt for å få folk til å bruke strøm, er situasjonen ganske annerledes i dag. Nordkrafts eget datterselskap, Enerconsult jobber med løsninger som bidrar til et mer effektivt energibruk, som fremmer anvendelsen av fornybare og miljøvennlige energikilder.

– Vi har som mål å være ledende i Norge innenfor rådgivning av effektivt og miljøvennlig  energibruk, sier daglig leder Roy Antonsen.

Enerconsult tilbyr også prosjekteringstjenester innenfor fornybar energi, med hovedfokus på småkraft og vindkraftanlegg.