Etter Jul. B. Olsens plutselige død i 1936 stod blant annet følgende skrevet i nekrologen: ”Hans innsats for Narvik er så stor at vi i dag ikke øyner rekkevidden av den”. Både for byen og for E-verket har han risset sitt navn inn i historien med gullskrift.

Jul. B. Olsen, eller Julius Bastian Olsen som var hans egentlige navn, ble født i Finnmark i 1875. Han startet i smedlære hos sin far som 15-åring, og flyttet senere til Bergen der han jobbet ved mekaniske verksteder og utdannet seg til maskinist. Arbeidsledigheten var høy, og Jul B. Olsen valgte derfor å flytte til Narvik, der man trengte arbeidskraft til byggingen av det nye samfunnet.

Ordfører

Hans første jobb var ved NSBs verksted. Han var svært samfunnsengasjert, og i 1908 ble han valgt inn i bystyret. Han var ordfører i perioden 1913-1921 og 1922-1927. I 1928 ble han valgt inn på Stortinget, der han blant annet var et sentralt medlem i industrikomiteen. Han satt på Stortinget helt frem til han uventet gikk bort i juli 1936. Han beholdt plassen sin i formannskapet i hele stortingsperioden.

Rikelig og billig strøm

Jul. B. Olsen skulle både prege og lede arbeidet med kraftutbyggingen i Narvik. Han så det som sin livsoppgave å skaffe Narvik og distriktet rundt rikelig og billig kommunal elektrisk kraft. Han var et sentralt medlem i komiteen i 1911 som skulle utrede hvor byens første kraftverk skulle etableres. Da det første styret (direksjonen) i Narvik E-verk ble oppnevnt av bystyret i 1914, ble Jul. B. Olsen formann, et verv han beholdt helt til han døde.

Tøffe tak

Han jobbet hele tiden tett og godt sammen med E-verkets pioner og første driftsbestyrer Alfred Hansen. Blant annet stod de tett sammen i kampen for å få bygget Nygård kraftverk. Spesielt ble det tøffe tak i kampen mot private krefter som heller ville bygge ut Kjårdavassdraget i Sør-Skjomen. Da vedtaket om bygging av Nygård endelig ble vedtatt i Stortinget den 7. april 1930, ble dette ansett som en gedigen seier for Narvik, og Jul. B. Olsen fikk mye av æren for dette.

Oldebarn i samme verv

Når vi nå reiser gjennom 100 års historie, er det artig å konstatere at eplet kan falle ganske nær stammen. 93 år etter at Jul B Olsen ble formann i styret i Narvik kommunale E-verk, trådte hans oldebarn, Sigve Stokland, inn i samme verv. Sigve er også en samfunnsengasjert mann, og har sittet flere perioder i kommunestyret. Styreledere sitter imidlertid ikke i en sånn posisjon 22 år i strekk i dag. Sigve takket derfor for seg etter fire år i 2011. Da hadde han vært styreleder for selskapet i dets mest ekspansive periode, med store investeringer og navneskifte til det mer regionale Nordkraft, og bidratt sterkt til innføringen av ny utbyttepolitikk for selskapet.

 

Eplet faller ikke langt fra stammen. 93 år etter at Jul B Olsen ble formann i styret i Narvik kommunale E-verk, trådte hans oldebarn, Sigve Stokland, inn i samme verv.