Det hele startet med at han fikk økonomisk hjelp fra familien som igjen ga ham mulighet til å ta ingeniørutdannelse ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt, der han ble uteksaminert som ingeniør i 1903. Fra 1911 til 1914 jobber han som stadsingeniør på Hamar, og her kommer hjembyen inn i bildet. Han ble nemlig engasjert som konsulent for Narvik kommune i forbindelse med deres utbygging av vannkraft. Han utarbeidet ”Plan til Fuld utbygning av Haakvikelven med omkostningsoverslag”. Det var trolig slik at ingeniørkompetansen i landet var så begrenset og behovet så stort at byene måtte dele på ressursene.

Statsråd

Etter denne innsatsen for hjemtraktene, fortsatte karrieren hans. I 1918 ble han direktør for Norges Opplysningskontor for Næringsveiene, et slags tidlig eksportråd. Han tok etter hvert en doktorgrad i Dresden i 1924. Han var også direktør for Riksforsikringsanstalten (det senere Rikstrygdeverket) og i 1931 ble han bedt om å gå inn som handelsminister i Kolstads regjering. Regjeringens liv var kortvarig og i 1932 var han tilbake som trygdedirektør frem til april 1937, da han ble konstituert som leder av av Havnedirektoratet. Per Larssen døde uventet etter en operasjon i oktober 1947, 66 år gammel.

 

Håkvikmannen Per Larsen bemerket seg på en rekke områder. Han var blant annet statsråd i regjeringen til Kolstad i 1931 og det var han som utarbeidet byggeplanene til Narviks første kraftverk. (Bilde utlånt av Knut Harg, barnebarnet til Per Larssen).