Historien om kraftutbygging i Tysfjord har sitt utspring i behovet for strøm til sementfabrikken i Kjøpsvik. Man innså tidlig at kraftverket burde ligge i nærheten av fabrikken, og i oktober 1918 var Nordland Portland Cementfabrik A/S i gang med byggingen av kraftverk i Tysfjord. I forkant hadde de sørget for å få overdratt fallrettighetene for Sørfjordvassdraget fra en ingeniør Dahl, som hadde vært framsynt og sikret seg disse noen år tidligere.

Tomme magasiner

I de neste tiårene steg behovet for kraft betydelig, ikke minst på grunn økt boligbygging og at sementfabrikken ble modernisert. Kraftverket ble gradvis bygd ut for å takle den økende etterspørselen etter kraft, og tidlig på 50-tallet var magasinene så nedtappet at det var så vidt at turbinene gikk rundt. Løsningen ble å pumpe vann fra nærliggende vann. Dammen ble utvidet på slutten av 50-tallet, og tilførsel av kraft fra Nord-Salten Kraftlag gjorde strømleveransen mer stabil og følgelig driften ved Norcem betydelig tryggere.

Åpning for Sildvik og Sørfjord

På 70-tallet snakket man i Norcem om bygging av nytt kraftverk i Sørfjord, men det ble lagt på is. Norcem så nemlig hva som var i emning med både Sørfjord kraftverk i Tysfjord og Sildvik kraftverk i Narvik og de så helst at andre aktører stod for utbygging. Planene for disse to kraftverkene var langt, langt ut over det Norcem hadde behov for.

Utbyggingen av Sørfjord og Sildvik skulle bli viktig for den videre kraftsatsingen i Tysfjord. Narvik kommunale E-verk hadde planene klare for utbygging, men staten mente at det burde gjøres sammen med andre kraftverk.

To grupperinger

Det dannet seg kjapt to grupperinger med kryssende interesser. Niingen Kraftlag i Evenes, som var en sammenslutning mellom kraftverk i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, ville gjerne bygge ut både Sørfjord og Sildvik. På den andre siden allierte E-verket i Narvik seg med Ballangen Kraftlag, Nord-Salten Kraftlag og Tysfjord kommune (sammen med Norcem) for å få etablert et eget kraftselskap som skulle stå for utbyggingen av begge.

Til slutt ble det enighet mellom de involverte kraftaktørene. Det nye selskapet ble stiftet i 1978, og selskapet fikk navnet AS Nordkraft.

Les mer i Helt elektrisk - jubileumsmagasinet fra 2013