Til nyopprettet stilling i Narvik søker vi deg som er både praktiker, har god IKT- og elektrokompetanse og liker å jobbe med mennesker. I stillingen får du jobbe med ny teknologi, elsikkerhet og det meste rundt måling og avregning av strømforbruk.

Arbeidsoppgaver

Måling og avregning

 • Sørge for el-sikkerhet i nye og gamle anlegg
 • Veiledning og oppfølging av installatører og andre aktører
 • Byggeplasskontroller
 • Drift og vedlikehold av måleparken og datasystemer
 • Kvalitetssikring av måleverdier
 • Montere og bytte målere
 • Besvare kundespørsmål
 • Til- og frakopling av elektriske anlegg
 • Rapportering og oppfølging iht. krav fra NVE og Statnett

DLE (Det lokale eltilsyn)

 • Elsikkerhetsoppgaver i henhold til årlig instruks gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Tilsyn av elektriske anlegg
 • Være ute og informere om elsikkerhet i skoler og generelt ved henvendelser
 • Rapportering og oppfølging av saker
 • Byggeplasskontroller
 • Brann- og ulykkesgransking

Din profil

 • To-årlig utdanning som fagskoletekniker eller treårig høgskole-/universitetsutdanning innen relevante tekniske fag
 • Relevant fagbrev i elektrikerfaget
 • Minimum 3 års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning i elektrikerfaget
 • God faglig forståelse for elektrikerfaget
 • God praktisk innsikt i el-anlegg
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God IKT-kompetanse og forståelse
 • Faglig oppdatert
 • Førerkort klasse B
 • Din høyere utdanning kan gjerne være fersk

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe med mennesker og systemer
 • Liker å formidle elsikkerhet på skoler og generelt
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Initiativrik og nysgjerrig
 • Behersker hektiske situasjoner
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne
 • Strukturert og planmessig

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med stor utvikling
 • Variert arbeidsdag med faglig bredde
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt
 • Sosialt arbeidsmiljø med ulike aktiviteter
 • Åpent og inkluderende konsern med fokus på god kultur og ledelse

Mer informasjon om stillinga

Stian Eklund, Teknisk ansvarlig måling: tlf 902 64 949 stian.eklund@nordkraft.no
Hanne Toftaker, HR-leder: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no

Nordkraft Nett er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Søknad med CV sendes post@nordkraft.no
Søknadsfrist: 4. februar 2018

Nordkraft Nett eier, driver og vedlikeholder 641 km høyspentkabel og -linjer som leverer strøm til ca. 15 000 kunder i Narvik, Ballangen og Tysfjord.

Nordkraft Nett er med hjemmel i el-tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn (DLE) i Nordkraft Nett AS er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll. DLE foretar tilsyn i Nordkraft Nett AS sitt forsyningsområde. Les mer om elsikkerhet på elsikkerhetsportalen.

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernets hovedkontor er lokalisert i Narvik.