Se oppgavene under, eller last ned pdf.

1. Nytt Nygård kraftverk

Nordkraft planlegger å bygge nytt Nygård kraftverk. En oppgave i forbindelse med dette kan være dimensjonering av anlegget, inkludert tematikk innenfor både nettstabilitet og vannveisstabilitet. Andre dimensjoneringsoppgaver i forhold til anlegget er også aktuelle.

2. Sveingård kraftverk - minstevannsslipp

Sveingård kraftverk i Troms planlegges bygget i Ullsfjord/Troms. Minsteslippsløsning for Sveingård er komplisert med flere ulike slippkrav. Løsningen skal dimensjoneres for å håndtere de ulike slippsituasjonene, samtidig som det skal måles og loggføres hva som slippes i alle situasjoner. Utfordringen er at dette skal skje på et sted uten strøm og telefondekning. Oppgaven består i å dimensjonere både mekanisk utrustning for minstevannsføringen, men også en løsning for strømtilførsel, batteri og samband.

3. Inntektsoptimalisering

Nordkraft optimaliserer sine bud i kraftmarkedet og produksjonsplaner ved hjelp av programvare fra selskapet Powel. Til grunn for dette ligger fysiske vassdragsmodeller. En oppgave her er å gjennomgå vassdragsmodeller, foreslå forbedringer og justeringer for å muliggjøre ytterligere inntektsoptimalisering.

4. Sørfjord pumpe

Nordkraft planlegger å bygge en liten pumpe for å øke produksjonen ved Sørfjord kraftverk. Oppgaven vil bestå i å komme frem til teknisk løsning for pumpen, samt lønnsomhetsvurdere løsningen.

5. Russvik kraftverk – nettløsning

Nordkraft har konsesjon for bygging av Russvik (øvre og nedre) kraftverk i Tysfjord. Dette er et strømløst sted, så en forutsetning for utbyggingen er at det fremføres nett til stedet. Oppgaven vil bestå i å utrede ulike løsninger, og komme frem til den mest gunstige løsningen, både teknisk og økonomisk.

6. Vindturbiner med is 

Dagens styringssystemer for vindturbiner er designet for at turbinen ikke har is på bladene. Når det kommer is på bladene blir styringen ikke lenger optimal. Oppgaven skal foreslå et alternativ måte å styre vindturbinen på som sikrer en god drift også med is på bladene.

7. Kraftforsyning til VM i Narvik

Det planlegges for et fremtidig VM i alpint i Narvik. For slike arrangement er det viktig å ha en sikker kraftforsyning både til heissystemer, lys, lyd, og til TV-produksjonen. Oppgaven skal analysere kraftforsyning til Narvikfjellet med tanke på sårbarheten og forventet avbruddstid for forskjellige typer feil som kan oppstå. Oppgaven kan utvides til å inkludere prosjektering av foreslåtte forbedringer i kraftforsyning og dokumentere hvordan forslag skal forbedre kraftforsyningen. Oppgaven kan generaliseres ved å utarbeide en prosess for å evaluere en hvilken som helst kraftforsyning. 

8. Dynamisk linjerating (Sørfjord-Ballangen) 

Mengden energi som kan overføres med kraftlinjer er begrenset av maksimumstemperaturen som kraftlinjen tåler. Dagens metode baserer seg på en statisk beregning av linjetemperatur og deretter fastsettes en tillatt maksimumsoverføring. For vindkraft er det ofte slik at linja vil være avkjølt av både vind og lavere temperaturer i periodene det er mest produksjon. Dynamisk linjerating brukes i andre land, og også av Statnett i enkelte sammenhenger. Oppgaven går ut på å analysere 
linjene Sørfjord-Kjøpsvik og Kjøpsvik-Ballangen med tanke på en dynamisk linjerating og med en tenkt økning av Sørfjord vindpark. Hvor stor kapasitet har linjene med dynamsik rating sammenlignet med statisk? Hva skjer med tapstallene dersom man øker overføringen? 

9. Vindturbiner og isnedfall

Atmosfærisk is dannes på vindturbiner under visse forhold. Denne isen knekker og faller av etterhvert, men prosessen rundt knekking av isen er ikke godt kjent. Oppgaven skal 
evaluere de mekaniske egenskaper til is og beskrive hvilke stress som vil resultere i knekking av isen for forskjellige tykkelser og former. Oppgaven skal beregne maksimal istykkelse som kan oppstå før knekking er sannsynlig.

10. Fiber på Nordkalotten

Det jobbes for å etablere datasenter i Nord-Norge. I den forbindelse trenger vi en kartlegging av eksisterende fiberkapasitet på Nordkalotten, og en oversikt over muligheter for tilknytning.

11. Overskuddsvarme datasenter

Datasentere har mye overskuddsvarme. Kan vi legge frem en plan for bruk av denne, vil mulighetene for etablering her være større.
 

Kontaktinfo

Oppgave 1-5:     Marius Larsen, produksjonssjef        marius.larsen@nordkraft.no
Oppgave 6-9:     Matthew Homola, prosjektingeniør   matthew.homola@nordkraft.no
Oppgave 10-11:  Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør   jon.ingebrigtsen@nordkraft.no