Arbeidsområder

 • Oppgaver som beskrevet i opplæringsplanen 
 • Annet relevant arbeid

Energimontør:

 • Vedlikehold av distribusjonsnettet
 • Nybygging, rehabilitering og feilretting

Energioperatør:

 • Drift og vedlikehold av vind- og vannkraftverk
 • Feilsøking

Din profil

 • VG 2 elenergi eller annen relevant bakgrunn
 • Du er genuint interessert i faget 
 • Du har evner til og gjerne erfaring fra praktisk arbeid
 • Du har evner til og liker fysisk arbeid, også utendørs
 • Du setter kvalitet og sikkerhet i høysetet 
 • Du er lærevillig og målrettet 
 • Du samarbeider godt med andre og er en lagspiller 
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Av sikkerhetsmessige hensyn må du ha gode norskkunnskaper 

Vi tilbyr

 • Utviklende og veiledende arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeids- og læringsmiljø med trygge rammer
 • Sosialt arbeidsmiljø 

Mer informasjon

Om energimontør: Robin Ottestad-Josefsson: tlf. 416 82 918, robin.josefsson@nordkraft.no
Om energioperatør: Preben Kristensen: tlf. 952 13 343 preben.kristensen@nordkraft.no 
Andre spørsmål: Hanne Toftaker: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no 

Personlig søknad med CV, attester og vitnemål sendes via Jobbnorge (klikk her). 

Søknadsfrist: 22. mars 2020

Arbeidssted: Narvik

Å bidra til å utdanne fremtidens fagfolk er en viktig oppgave. Nordkraft har til enhver tid flere lærlinger, og tar ansvar for at dyktige arbeidere får tatt fagbrev.

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Ballangen. Det er ca. 130 ansatte i konsernet, og det er et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. 

Nordkraft Nett er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.   

Foto: Michael Ulriksen