Nordkraft Nett har ansvar for at 15 500 kunder har strøm 24 timer i døgnet hele året. Hos oss får du forretningsmessig og teknisk ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av høy- og lavspentnettet. Det innebærer også etablering, gjennomføring og oppfølging av tiltak for økt effektivitet og gode økonomiske resultater. 

Du får ansvar for å lede nettselskapet i tråd med våre verdier åpen, klok, initiativrik og i lag. Du bør ha relevant ledererfaring og ønske å jobbe i en bransje i stor utvikling. Du får arbeide i et miljø som utfordrer, engasjerer og utvikler i tett samarbeid med ledergruppa i konsernet. Stillinga rapporterer til administrerende direktør. 

Din profil  

  • Høyere utdanning innen relevante fag, fortrinnsvis master  
  • Gjerne bakgrunn og erfaring med teknisk arbeid  
  • Gode lederegenskaper  
  • Gode forretningsferdigheter  
  • Evne til å skape resultater   

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  

Arbeidssted: Narvik  

Mer informasjon  

Eirik Frantzen, adm. direktør: tlf. 950 10 002, eirik.frantzen@nordkraft.no   
Hanne Toftaker, HR-leder: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no   

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes post@nordkraft.no  

Søk innen 23. januar 2019  

Nordkraft Nett er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.   

Nordkraft Nett drifter forsyningsnettet i Narvik og Ballangen. Nettet består av 640 km høyspentnett, 680 nettstasjoner og seks trafostasjoner i tillegg til lavspentnettet som forsyner ca. 15 500 kunder. Selskapet har ca. 50 ansatte med ulik bakgrunn. Av disse jobber fire på driftssentralen, som også overvåker og styrer 1,1 TWh produksjon for konsernet.  

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Ballangen. Det er ca. 130 ansatte i konsernet, og det er et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.