Studentene søkes til våre selskaper 

 • Nordkraft Produksjon 
 • Nordkraft Prosjekt 
 • Nordkraft Nett 
 • Enerconsult

Arbeidssted: Narvik  

Vi tilbyr 

 • 20 % stilling for skoleåret 
 • Relevant erfaring 
 • Karrieremuligheter 
 • Innsikt i fornybarnæringen og en spennende bedrift 
 • Relasjonsbygging 
 • Arbeid i et tverrfaglig og kompetent arbeidsmiljø 
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Arbeidsplass som involverer og er i utvikling 
 • Lønn 6100,- pr mnd. (20 %-stilling) 

Din profil 

 • Registrert student bachelor eller master teknologiske fag  
 • Gode resultater 
 • Er fleksibel, strukturert, selvstendig og liker frihet under ansvar 
 • Resultat- og løsningsorientert 
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Gode IKT-kunnskaper 

Mer informasjon 

Marius Larsen, Nordkraft Produksjon AS: tlf. 996 31 326, marius.larsen@nordkraft.no 
Jon Ingebrigtsen, Nordkraft Prosjekt AS: tlf. 977 22 521, jon.ingebrigtsen@nordkraft.no 
Robert Utheim, Nordkraft Nett AS: tlf. 913 61 980, robert.utheim@nordkraft.no 
Torben Søraas, Enerconsult AS: tlf. 951 58 148, torben.soraas@enerconsult.no 

Øvrige henvendelser: Hanne Toftaker: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no  

Søknad

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes post@nordkraft.no Om du søker en eller flere stillinger merkes søknaden «produksjon», «prosjekt», «nett», «Enerconsult»  

Søk innen: 30. august 2020 

Nordkraft har fokus på fersk kompetanse når nye stillinger åpner for det. Vi ønsker derfor å beholde din søknad og CV også dersom du ikke får tilbud om internship. Om ønsket er gjensidig, ber vi deg om å gi samtykke til at vi kan oppbevare opplysningene i to år.  

Nordkraft Nett er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.    

Om Nordkraft

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Ballangen. Det er ca. 130 ansatte i konsernet, og det er et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.  

Les mer om å jobbe i Nordkraft på nordkraft.no/jobb