Tekst: Rune Dahl, FremoverLab, foto: Michael Ulriksen, film: Tomas Simonsen/Linken Pictures

- Tradisjonelt har vi kun jobbet med vann. Nå skal vi også jobbe innenfor segmentet vind, noe som er svært spennende, forteller Øyvind Strøm, ny kraftverkssjef i Nordkraft Produksjon.

Styrkingen av avdelingen i Grovfjord vises på flere måter. I de kommende ukene skal staben utvides med ytterligere en medarbeider. Nordkraft Produksjon søker etter en fagarbeider med fagbrev innen elektrofag eller mekaniske fag.

- Arbeidsdagene våre er tøffe og varierte. Hos oss må du takle vær og vind, tåle å jobbe i høyden og like transport i helikopter og båt. Og så må du motiveres av å jobbe med tekniske anlegg i et inkluderende og raust arbeidsmiljø. Vi ønsker oss talenter og gode fagfolk som trigges av å jobbe med både vann og vind, sier Strøm.

Fusjonen av de to produksjonsselskapene medfører også flere synlige endringer. Bygningsmasse, biler og arbeidsklær får Nordkraft-logo. Mange av de ansatte får også utvidede arbeidsoppgaver. Med fusjonen har de fått forvaltning og driftskontroll av en mye større enhet.

Stillingen til Strøm er et annet konkret eksempel på satsingen i Grovfjord. Som kraftverkssjef i det nye sammenslåtte selskapet leder han nå Nordkraft Produksjon sine 40 kraftverk over hele landet. Fra Agder i syd til Lyngen i nord.

Det er en stor og utfordrende oppgave. Vi styrer alt fra små elvekraftverk med lav fallhøyde, via høytrykks elvekraft til større magasinkraftverk og vindkraftverk. Heldigvis jobber det et team av spesialister i alle disipliner, som totalt sett utgjør et bredt kompetanseteam hos oss i Nordkraft Produksjon.
Øyvind Strøm, kraftverkssjef

Det er like etter påske at fusjonen mellom Hålogaland Kraft og Nordkraft trer i kraft. Det nye konsernet har fokus på utvikling, produksjon og distribusjon av helt naturlig, fornybar energi. I tillegg bygger selskapet ut fiber, og leverer bredbåndstjenester i Hålogaland. Konsernet har eierandeler innen kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Harstad, Ballangen og Grovfjord. Det er ca. 230 ansatte i konsernet.

Her kan du lese mer om Nordkraft og sammenslåingen.