Nordkraft er en beredskapsorganisasjon. Med ansvar for kraftforsyning er vi definert som en av de 15 kritiske samfunnsfunksjonene. Vi har aldri opplevd en situasjon som denne, som også skaper usikkerhet hos mange i befolkningen. Som beredskapsorganisasjon har vi jevnlig fokus på å øve på ulike scenarioer, også de ukjente. Vi har i denne situasjonen tett dialog med myndighetene, og vi har klare retningslinjer på hvordan vi skal jobbe.