Nordkraft gjør nødvendige tiltak for å hindre koronasmitte. Samtidig må vi opprettholde strømforsyningen - sørge for at alle har lys i pæra.

Vi har alltid døgnbemanning som overvåker strømnettet og kraftverkene til enhver tid, og vi har personell som er klare til å rykke ut dersom det skulle oppstå feil. 

Les om våre koronatiltak i lista under.

Pressemelding 12.3.: I beredskap for å ivareta strømforsyningen