Vi må sikre en trygg strømforsyning til hele samfunnet, både sykehus, helseinstitusjoner og alle som må være hjemme. Det innebærer blant annet å ivareta drift av både strømlinjer, kabler og kraftverkene som produserer strøm. Noe vedlikehold må gjøres for å unngå strømbrudd i tiden fremover, og noe arbeid må gjøres for å rette feil som oppstår.
Vi har på lik linje med resten av samfunnet gjort nødvendige tiltak for å hindre smitte og spredning av koronaviruset.

Les mer om det under Iverksatte tiltak og Tiltak for å ta vare på våre ansatte og med det kraftforsyningen