• Vi har stengt kundesenteret for besøkende
  • Vi har stanset alle hjemmebesøk fra Det Lokale Eltilsyn (DLE)
  • Vi har stanset all aktivitet hvor vi er i nærkontakt med andre
  • Personell som arbeider på driftssentralene er splittet i flere grupper
  • Personell som arbeider i felt er splittet i flere gruppe
  • Alle som kan arbeide fra hjemmekontor arbeider hjemmefra
  • All reiseaktivitet er stanset
  • Alle møter gjennomføres elektronisk
  • Våre kontorer er stengt for besøk