I takt med at samfunnet gradvis åpner opp, har vi også endret på våre tiltak. Det gjør også at vi bidrar til å holde hjulene i gang for flere i næringslivet. 

Følgende tiltak gjelder fortsatt:

  • Ved hjemmebesøk følges smitteverntiltak som håndvask/desifeksjon og avstandsregelen
  • Det er særskilt fokus på smittevern og hyppig renhold i våre lokaler
  • Våre ansatte har oppmøte flere steder for å unngå for mange til stede samtidig
  • Det er lagt til rette for å følge avstandsregler i våre lokaler
  • Reiseaktivitet med kollektivtransport er stanset
  • Mange møter gjennomføres elektronisk