I takt med at samfunnet gradvis åpnet opp fra 8. mai, har vi også endret på våre tiltak. Det gjør også at vi bidrar til å holde hjulene i gang for flere i næringslivet. 

Følgende tiltak gjelder fortsatt:

  • Vi har stengt kundesenteret for besøkende
  • Vi har stanset all aktivitet hvor vi er i nærkontakt med andre
  • Personell som arbeider på driftssentralene er splittet i flere grupper
  • Personell som arbeider i felt er splittet i flere grupper
  • Det er særskilt fokus på smittevern og hyppig renhold i våre lokaler
  • Det er lagt til rette for å følge avstandsregler i våre lokaler
  • Reiseaktivitet med kollektivtransport er stanset
  • Møter prioriteres gjennomført elektronisk