For å kunne utføre nødvendige arbeider på strømnettet må vi noen ganger koble ut deler av strømnettet. Hvis disse arbeidene ikke utføres kan det bety svekkelse av strømnettet og ukontrollerte feil og strømbrudd.
 
Vi ser at slike utkoblinger, i dagens situasjon, skaper mange utfordringer for berørte kunder. 
 
Når vi skal utføre slike planlagte utkoblinger varsles berørte kunder minimum tre dager i forveien, slik at de kan forberede seg best mulig. Man kan da sørge for at alt ladbart utstyr er oppladet, fylle opp termoser med varm drikke og planlegge aktiviteter som ikke krever strøm. 
 
Nordkraft Nett har med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i iverksatt ekstraordinære tiltak når det gjelder planlagte utkoblinger. Planlagte utkoblinger med varighet over fire timer og som berører private hjem skal som hovedregel utsettes eller tas på natten. 
 
Vi bruker aggregater der det er mulig for å redusere utkoblingstiden. Vi har også bedt våre montører å utføre arbeidet med AUS (arbeid under spenning) for å redusere antall utkoblinger.