Vi utfører aktiviteter som er nødvendige og som ikke fører til økt risiko for strømbrudd. Mange av de daglige aktivitetene våre, som vi til normalt utfører, er aktiviteter som kan gjøre at noen områder blir fri for strøm i perioder. Slik aktivitet har vi nå redusert til et minimum.

Det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke aktiviteter som skal igangsettes. Det er også slik at vi for å sikre stabil strømforsyning utfører jevnlig arbeid i strømnettet i vårt konsesjonsområde. Da er det nødvendig med utkoblinger som gjør at man i en periode kan bli fri for strøm. Fra uke 11 stanset vi all slik aktivitet, men avhengig av hvor langvarig situasjonen blir kan det hende at dette blir endret. Vi vil da informere våre kunder på forhånd, og vi vil ta hensyn til situasjonen med både spesielt helsetjenesten, mange som er hjemme med skolebarn og lignende som er avhengig av strøm.