Vi utfører aktiviteter som er nødvendige og som ikke fører til økt risiko for strømbrudd. Mange av de daglige aktivitetene våre, som vi til normalt utfører, er aktiviteter som kan gjøre at noen områder blir fri for strøm i perioder. Slik aktivitet har vi nå redusert til et minimum.

Det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke aktiviteter som skal igangsettes. Det er også slik at vi for å sikre stabil strømforsyning utfører jevnlig arbeid i strømnettet i vårt konsesjonsområde. Da er det nødvendig med utkoblinger som gjør at man i en periode kan bli fri for strøm.

12. mars stanset vi all slik aktivitet. Men situasjonen ble langvarig, og i takt med at samfunnet gradvis åpnes opp fra 8. mai, har vi satt i gang med planlagt vedlikehold igjen. Kunder varsles alltid på forhånd ved planlagte utkoblinger.

Vi har fortsatt tiltak for å ivareta kraftforsyningen ved evt. koronasmitte i vårt område. Montører, operatører og andre som kan rette feil i strømnett og kraftverk er delt i grupper med ulikt oppmøtested, blant annet for å hindre smitte i hele Nordkraft samtidig.