Uke 11 iverksatte vi tiltak som skal sørge for at vi har nok medarbeidere på jobb også dersom smitten kommer til Nordkraft. 
Vi har blant annet splittet personell i ulike kritiske funksjoner. Vi har gjort nødvendige tiltak på driftssentralene, for de ressursene som arbeider ute i felt, og for det personellet som arbeider i ulike kontorfunksjoner. Målet er å holde våre ansatte friske, redusere smittefare mellom de ulike gruppene vi har etablert, og med det opprettholde beredskapen.