Uke 11 iverksatte vi tiltak som skal sørge for at vi har nok medarbeidere på jobb også dersom smitten kommer til Nordkraft. Dette for å ivareta kraftforsyningen.

Vi har blant annet splittet personell i kritiske funksjoner i ulike grupper. Vi har gjort nødvendige tiltak på driftssentralene, for de ressursene som arbeider ute i felt, og for det personellet som arbeider i kontorfunksjoner. Målet er å holde våre ansatte friske, redusere smittefare mellom de ulike gruppene vi har etablert, og med det opprettholde beredskapen.