Nå som flere bygg og lokaler har svært redusert aktivitet vil det være store muligheter for å redusere energikostnadene etter nytt aktivitetsnivå.

Les mer hos vårt datterselskap Enerconsult.