Dette er ikke tida for den typen jobb. Nordkraft Nett er i beredskap, og har innført mange tiltak for å ikke spre koronavirus, men også for å skåne våre anlegg og ikke utsette dem for unødig risiko. Vi forstår at mange som er hjemme har behov for å gjøre noe praktisk. Skogryddig og graving av grøfter kan gi skader i vårt nett. Det kan føre til strømbrudd (kan være ekstra alvorlig nå), og at nettet må utbedres.

Slike feil gjør at vi kanskje ikke kan opprettholde restriksjonene vi har satt i beredskapen, og kan igjen medføre redusert beredskap ved større hendelser i nettet. Vi ber derfor om at alle unngår denne type arbeid så langt det lar seg gjøre. Dersom det oppstår behov må det være kontakt med oss før igangsettelse, slik at vi kan delta i risikovurderingen.