Olje- og energidepartementet gav 28. august 2013 endelig konsesjon for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune i Nordland. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca 140 GWh.

I januar 2017 kjøpte Fortum Vesterålskraft Vind AS med prosjektet Ånstadblåheia vindpark. Nordkraft utvikler prosjektet videre for ny eier, og skal samtidig ha prosjektledelsen for selve utbyggingen.