2020 har på mange måter vært et innholdsrikt år. I tillegg til alle smittevern-tiltak vi har gjort for å sikre en trygg strømforsyning til deg, har syv eiere i to fylker vedtatt en fusjon mellom de to store kraftselskapene i Ofoten og Hålogaland.

Dette gjør nye Nordkraft godt rustet for fremtiden, fortsatt med lokale eiere. I løpet av vinteren skal vi fortelle mer om det nye konsernet. Blant annet slås nettvirksomhetene sammen under navnet Hålogaland Kraft Nett.

Men først er det jul.

Vi holder stengt fra 23. desember og ut året.
Feilmeldingen er alltid bemannet: 76 96 11 75