De som har tatt fagbrev det siste året, får i en egen seremoni med overrallaren fraRallarklubben, tildelt medlemskap i klubben under en rallarlunsj for alle ansatte.

De blir også døpt med vann fra Søsterbekk i Rombaksbotn, og får med det en ekte rallarhatt.

Årets grønne rallarer er Stian Lien og Sander Lillevåg Eriksen. Begge har fortsatt utdannelsen etter at fagbrevene som henholdsvis energimontør og energioperatør var i boks. Stian går Y-veien til ingeniør, og Sander har satt i gang med fagbrev nummer to, denne gang som industrimekaniker.

Uten fagfolk stopper Nordkraft. Vi er avhengige av at de unge velger å ta utdanning, og har derfor de siste 25 årene bidratt til at 25 ungdommer har tatt fagbrev innenfor vår bransje. Mange av disse er ansatt i Nordkraft den dag i dag, sier Sverre Mogstad, stabssjef i Nordkraft.