Fundamentene til rørgata skal rehabiliteres. Det vil føre til mye anleggsvirksomhet langs hele rørgatetraseen. Arbeidene vil foregå hele barmarkssesongen, og området må derfor delvis stenges av.

- Den ene turløypa opp til fjells går delvis langs rørgata. Denne vil være stengt i de partier som krysser rørgatetraseen, som følge av anleggsarbeid mesteparten av sommeren, for å ivareta sikkerheten til både turgåere og arbeidere, sier Tom Elvevoll, stasjonsleder for Niingen kraftverk.

Krevende terreng

- Vi vil i samarbeid med Evenes Turlag forsøke å tilrettelegge en alternativ trasé, men denne vil bli noe krevende, da betongtrappa i det bratteste partiet ikke kan benyttes, sier han.

Terrenget rørgata går i, er krevende. Det er både bratt og vanskelig tilgjengelig. Det vil være både betongarbeider, rigger, og en del helikoptertrafikk med underhengende last. 

Alternativ tursti

- Med så mye aktivitet kombinert med at terrenget er som det er, blir det vanskelig å ivareta sikkerheten til andre enn arbeiderne. Vi oppfordrer derfor de som skal til turlagshyttene rundt Niingen om å vurdere å heller benytte turstiene fra Vassbotn eller via Strandfjellet, sier han.

Det settes opp skilt om anleggsarbeidet der turstien opp via rørgata starter. 

Se info om turløypene her: Evenes Turlag - 14. Niingshytta (evenes-turlag.no)

Sortland Entreprenør utfører jobben for Nordkraft.

Kontakt

Stasjonsleder Tom Elvevoll, Nordkraft: tlf. 97 74 33 90 
Formann Stein Kyrre Aronsen, Sortland Entreprenør: tlf. 95 19 49 48