Overløpet på Storvannet dempes noe ved at tappeluka til Nervatnet er åpnet, men det er fortsatt mye vann i sving.
 
Det er normalt tørt nedenfor Nervatnet i Håkvikdalen. Nå er det overløp, og det kan komme store vannmengder. Overløpet her går via Silvatnet og ned til havet. Forrige gang det var overløp her var i april 2018.

Også Nygårdsvassdraget får vannføring

Jernvasselva og Storelva i Nygårdsvassdraget er normalt også tørre. Overløp på Jernvassdammen og Nygårdsdammen fører til vann her, og Nordkraft ønsker derfor å varsle spesielt beboere, hytteeiere og andre som ferdes i området.
 
Nedbøren de siste dagene har ført til overløp flere steder. I løpet av dagen venter Nordkraft overløp på de aller fleste magasinene.

Noen huskeregler ved ferdsel over og langs regulerte vassdrag:

  • Skal du krysse ei elv som normalt er enkel å gå over, husk at det kan være mer vann der når du skal tilbake.
  • Unngå ferdsel i nærheten av overløp (= der vannet renner over demningen). Det er ikke trygt.
  • Noen steder vil tørrlagte elver «våkne til liv» igjen. Vær oppmerksom på dette.