Av: produksjonssjef Marius Larsen

At lokalsamfunnene rundt oss skal få ta del i den verdiskapingen vår virksomhet gir – synes vi er en selvfølge – og en del av den avtalen som gjøres da et anlegg får konsesjon. 

Likevel er det viktig at man fortsatt ser på den delen av skattesystemet som forhindrer samfunnsøkonomisk gode investeringer for fremtiden i vannkraften. Vi er enig i at også storsamfunnet skal ta del i verdiskapingen gjennom særskatter – men man må få frem løsninger som skjermer normal avkasting for den som skal ta investeringen. Det gjør ikke dagens grunnrenteskatt – da den særskattlegger hele avkastningen og kan i tillegg ramme kraftverk som går med underskudd.

Regjeringens beslutning vil skape ro om skatteordningene som vertskommunene tar del i, men utfordringene med grunnrenteskatten er fortsatt like uløst.

Les mer på energinorge.no: https://www.energinorge.no/fagomrader/skatt-og-okonomi/nyheter-gammelt/2020/regjeringen-loser-ikke-vannkraftens-skatteproblem/