Vi advarer mot ferdsel på isen på regulerte vann og vassdrag. Ved inntak og tunellutløp er isen svært usikker. Vinteren 2021 er det is på steder der det normalt er åpent. Vær ekstra oppmerksom på dette.

Klikk på linkene under for kart fra NVE (det kan ta litt tid før kartet får lastet inn de røde og blå markeringene for usikker is):

Ballangen

Evenes

Gratangen

Harstad

Ibestad

Narvik

Tjeldsund

Tysfjord

Lista over viser regulerte vann og vassdrag tilhørende kraftverkene vi driver. Kartene viser alle regulerte vann, så du kan studere flere områder om det er interessant.

Skal du ut, planlegg godt, vær oppmerksom og ha en fin tur!