I vår tømte Nordkraft alle magasinene for å være klar til å ta imot smeltevannet fra de store snømengdene i fjellet i år. Det ble også satt beredskap for å unngå skadeflom. Full produksjon har ikke klart å ta unna alt smeltevannet, og nå blir det overløp flere steder.

– Selv om prisene har vært rekordlave, har vi flere steder produsert for fullt for å unngå skadeflom, Larsen. 
Til tross for dette fylles magasinene opp. Med varmen som er meldt til helga kommer snøen til å smelte enda fortere. Det betyr at det kommer til å bli overløp på flere av magasinene. 

Vann «rett på havet»

– At vannet går «rett på havet» er ikke negativt bare for oss som kraftprodusent. Det betyr også at folk som ferdes langs normalt tørrlagte vassdrag må være klar over at det kommer til å bli vann her snart, advarer han.

Se også: Demper vårflommen (15. mai 2020)

På Bruavatn på Arnesfjellet er det allerede overløp. Det betyr mer vann som følger elveløpet forbi Arneselva kraftverk. Den økte vannmengden vises godt for de som kjører forbi langs E6, og er vant til den normale vannmengden.

Jernvasselva og Storelva i Nygårdsvassdraget er normalt tørre. Et overløp på Jernvassdammen og Nygårdsdammen vil føre til vann her, og Nordkraft ønsker derfor å varsle spesielt beboere, hytteeiere og andre som ferdes i området.

Like før

– Der er det like før det renner over. Det betyr også mer vann der det normalt er lett å krysse elvene. Må du krysse ei elv for å komme deg til hytta, husk at det er stor fare for at den er større når du skal hjem igjen etter helga, er rådet fra produksjonssjefen. 

I Sørfjordvassdraget går det også mot overløp der det normalt er tørt. 

– Ellers ser det ok ut så langt i «våre» vassdrag, men det kan fort endre seg utover sommeren. Vi regner med at det kan bli overløp flere steder, ettersom det fortsatt er mye snø i fjellet og magasinene er såpass fulle. Den generelle flomfaren i regionen er redusert, men vannmengden kommer til å stige brått i elvene når det blir overløp, minner han på til slutt.

Se plassering av dammene i kartene

Noen huskeregler ved ferdsel over og langs regulerte vassdrag:

  1. Skal du krysse ei elv som normalt er enkel å gå over, husk at det kan være mer vann der når du skal tilbake.
  2. Unngå ferdsel i nærheten av overløp (= der vannet renner over demningen). Det er ikke trygt.
  3. Noen steder vil tørrlagte elver «våkne til liv» igjen. Vær oppmerksom på dette.
  4. I høyereliggende områder hvor det fortsatt ligger snø i elveleiene vil det kunne renne mye vann under og dermed gjøre snøen usikker å gå på.

Se oversikt over alle 28 kraftverkene Nordkraft drifter på nordkraft.no/kraftverk.