Nå er Nordkraft klar til å fordele ytterligere en halv million kroner. Det kan bidra til mye aktivitet for små og store.

Husk å søke innen 7. mai.

Støtter de frivillige

- Vi ønsker å bidra med midler til klubber, lag og foreninger med god frivillig-kultur, da de frivillige er den største ressursen og avgjørende for å få til aktivitet. Søknadsfrist og tildeling er såpass tidlig at de som skal arrangere noe i sommer også kan rekke å bli med på årets tildeling, sier Hanne Gjerstad, sponsoransvarlig i Nordkraft.

I fjor ble midlene fordelt i hele kommunen. Blant annet gikk de til "tjukkaser" i Narvik Buldrehall, deltagelse på Eurogym for Ballangen Turn, innkjøp av symaskiner og gjennomføring av kurs for Ung Husflid i regi av Narvik Husflidslag, oppgradering av lyd-utstyr og poengtavler til Narvik Atletklubb og "Sementongan" kunne arrangere en rusfri konsert i Stetindhallen i Kjøpsvik.

- Årets søknadsfrist er 7. mai, og vi har som mål at alle skal få svar før 17. mai, sier Gjerstad, som gleder seg til å få innblikk i alt spennende som planlegges.

Del av samfunnspakke

Da Nygårdsfjellet vindpark trinn to ble bygget, var Medvindmidlene til kultur og idrett i Narvik kommune en del av samfunnspakken. Det var en million første året. Etter det er det 400 000 kroner de 19 neste, som fortløpende indeksreguleres. I fjor passerte beløpet en halv million kroner. Etter kommunesammenslåingen har området som kan søke på midlene blitt utvidet tilsvarende.

Narvik Husflidslag fikk medvindmidler til bl.a. innkjøp av symaskiner.

Narvik Buldrehall fikk medvindmidler til "tjukkaser"