I Nord-Norge er det et stort overskudd av kraft som i for liten grad utnyttes lokalt/regionalt. Den sendes både sørover og til Sverige, med relativt stort tap i nettet. Det holder å se over til Nord-Sverige som har fått til store etableringer for kraftkrevende industri som datasenter, hydrogen- og batteriproduksjon.

Industrien må komme til energien

- Vi i Nordkraft har et ønske om å øke forbruket der kraften produseres, og samtidig bidra til arbeidsplasser og positive ringvirkninger i regionene. Målet er å benytte «råvaren» kraft lokalt, heller enn å eksportere den for å bidra til foredling og arbeidsplasser f.eks. i Sverige. Som det ble nevnt i kommunens folkemøte onsdag, er ønsket å få industrien til energien og ikke omvendt, som det har vært tradisjonelt, sier Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør i Nordkraft.

Det har tidligere ikke vært ferdig regulerte tomter til industri i nærheten av knutepunktene i nettet i Narvik, der det kan hentes ut store mengder kraft. Kvandal er den tomta Nordkraft har jobbet mest med for å klargjøre for interessenter, etter at denne satsingen startet i 2018.

- Vi har hatt et svært godt samarbeid med grunneierne underveis. Det har vært viktig i vårt arbeid med å utvikle Kvandal, sier han. For aktører som er ute etter tomt for etablering er det også en fordel at et lokalt selskap legger til rette.

De beste egenskapene for datasenter

- I tillegg til reguleringen som kom i dag, har vi også nettkonsesjon på plass her. Det, kombinert med arealet, billig og fornybar energi, samt tilgjengelig fiber, gjør den veldig aktuell for aktører som er klar for etablering. Det at Nordkraft er et lokalt kraftselskap er også noe aktuelle aktører ser som en trygghet og som øker sannsynligheten for å lykkes. Såkalt «time to market» er nå betraktelig redusert, og vi håper at vi kan lande en avtale med en aktør slik at vi kan starte bygging om ikke lenge, sier Ingebrigtsen.

Nordkraft retter seg primært til datasenteraktører med denne tomta, fordi den er spesielt egnet til det. Samtidig jobbes det med tilrettelegging av flere tomter i regionen, som har ulike egenskaper som passer kraftkrevende industri. 

Tomta i Bjerkvik har tidligere vært presentert for aktører, men i likhet med andre tomter som det jobbes med, er en regulering for industriformål nødvendig for å inngå avtaler om etablering. 

For de som lurer på navnevalget, er "Site Kvandal" kalt opp etter trafoen.