Pressemelding fra Hålogaland Kraft og Nordkraft 14. oktober 2020

- Det var god stemning i kommunestyret i Kvæfjord, forteller adm. direktør Ida Texmo Prytz i Hålogaland Kraft. Prytz var til stede da saken ble behandlet.  

- Vi er veldig fornøyde med at fem eierkommuner nå har besluttet å si ja, sier hun. 

Selskapene jobber derfor videre med prosessen som før, og venter spent på behandlinga i de øvrige eierkommunene. Dersom alle kommunene vedtar et ja til fusjon, blir den endelige formelle beslutninga tatt i ekstraordinære generalforsamlinger i Hålogaland Kraft og Nordkraft i slutten av oktober.  

Oversikt over kommunestyremøtene
Kommune  Dato for beslutning  Ja Nei
Harstad 1. oktober X  
Gratangen 5. oktober X  
Lødingen 6. oktober X  
Kvæfjord 8. oktober X  
Ibestad 8. oktober X  
Tjeldsund 14. oktober    
Narvik 20. oktober    

Kontaktpersoner: 

Adm. dir. Hålogaland Kraft - Ida Prytz: mobil: 415 59 406               
epost: ida.prytz@hlk.no

Adm. dir. Nordkraft – Eirik Frantzen: mobil: 950 10 002 
epost: eirik.frantzen@nordkraft.no