Pressemelding fra Nordkraft og Hålogaland Kraft 20. oktober 2020

- Dette er en veldig god dag for Nordkraft og Hålogaland Kraft, slår adm. direktør i Nordkraft Eirik Frantzen fast. 

- Debatten i kommunestyret i Narvik viste nok en gang at saken er godt og grundig behandlet i alle eierkommunene, og at de har gitt oss tillit til å skape et sterkere selskap for en større region. Dette er ikke bare en fusjon mellom to næringsaktører. Dette er en fusjon mellom to selskap som forvalter evige fallretter, kritisk infrastruktur, og der det største eierskapet er hos kommunene i regionen, føyer han til. 

Den endelige formelle beslutninga skal tas i ekstraordinære generalforsamlinger i Hålogaland Kraft og Nordkraft 26. oktober.  

Adm. direktør i Hålogaland Kraft Ida Texmo Prytz sier at et fusjonert kraftselskap er en viktig beslutning sett i et regionalt perspektiv.  

- Vi realiserer nå et enda sterkere og smartere kraftselskap, for regionen vår. Det er fortsatt mye som skal gjøres, men vi er klar for oppgaven, fortsetter Prytz. 

Dersom det blir et endelig ja, settes det full fart på arbeidet med å forene de to organisasjonene til én. Nytt konsern skal iverksettes fra 1. januar 2021.  

Oversikt over kommunestyremøtene
Kommune  Dato for beslutning  Ja Nei
Harstad 1. oktober X  
Gratangen 5. oktober X  
Lødingen 6. oktober X  
Kvæfjord 8. oktober X  
Ibestad 8. oktober X  
Tjeldsund 14. oktober X  
Narvik 20. oktober X  

Kontaktpersoner: 

Adm. dir. Nordkraft: Eirik Frantzen: mobil: 950 10 002 
epost: eirik.frantzen@nordkraft.no

Adm. dir. Hålogaland Kraft: Ida Prytz: mobil: 415 59 406               
epost: ida.prytz@hlk.no