Etter at det i går ble kjent at Nordkraft har kjøpt aksjeposten til Troms Kraft for 220 millioner kroner, er det grunn til å presisere at dette er svært fordelaktig.

Dette er kun positivt for å kunne lykkes med en god fusjon, fastslår administrerende direktør i Nordkraft Eirik Frantzen. Det er ryddet for en aksjonæravtale der ingen av eierne skal ha utvidet vetorett ut over den sikkerheten som allerede er beskrevet i utkastet til aksjonæravtale. Denne er eierne godt kjent med nå i forkant av at fusjonssaken skal behandles i sju kommunestyrer.

Verdien er uendret

Verdien av Nordkraft er som før aksjekjøpet og påvirker derfor heller ikke bytteforholdet mellom selskapene som jobber for fusjon. Prisen for aksjeposten er i tråd med verdivurderingen som var gjort, og Nordkraft eier nå denne.  

Verdivurderingen er dermed uendret, sier Eirik Frantzen.

Utbytteevnen påvirkes ikke

Etter som verdien ikke er endret fra den situasjonen som var før Nordkraft kjøpte aksjeposten til Troms Kraft, verken skal eller vil det påvirke utbytteevnen til et fusjonert konsern i Hålogalandsregionen.

Styresammensetning

Det vil ikke komme inn et nytt medlem i styret til Nordkraft etter at Troms Kraft nå har gått ut. Det vil ikke skje før aksjeposten videreselges. Da vil det gi rett for en ny medeier til å tre inn på en styreplass.

 

Kontakt

Adm. dir. Eirik Frantzen +47 950 10 002 Eirik.Frantzen@nordkraft.no