Salget av elbiler i Europa vokser. Det gjør at produksjonen av bilbatterier må økes årlig frem til 2030 med over 20 ganger dagens produksjonskapasitet. Både bilkjøpere og samfunnet for øvrig forventer i dag at produksjon skjer i nærheten av markedene for å redusere utslipp knyttet til transport, og enda viktigere at produksjonen benytter fornybar energi.

I dag har Nordkraft, Stolt-Nielsen og Narvik tatt et viktig steg for å etablere ny industrivirksomhet som kan skape mange nye arbeidsplasser og store økonomiske ringvirkninger i regionen. 

– Vi har vært i dialog med Stolt-Nielsen Holding en lengre periode, og er nå blitt enige om et samarbeid til det beste for regionen og fremtiden, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Grønn energi til grønne, lokale arbeidsplasser

I europeisk sammenheng har Norge en stor fordel med sitt betydelige overskudd av 100 prosent fornybar vannkraft, samt priser som forventes å være blant de laveste i verden. I Norge kommer Narvik ekstra godt ut, med sitt betydelige kraftoverskudd kombinert med direkte forbindelse til sentralnettet. Dette er gunstig for etablering av batterifabrikker, både med tanke på strømpris og nettleie.
 
– For Nordkraft og våre eiere, er dette en spennende mulighet til å delta direkte i en ny forretningsmulighet innenfor et marked som vokser raskt. Det gir mange nye grønne arbeidsplasser, økt økonomisk aktivitet i regionen og forhåpentligvis lønnsomhet. I stedet for å eksportere vår grønne energi til å skape grønne arbeidsplasser i utlandet, ønsker vi å skape grønne arbeidsplasser her ressursene er, sier Frantzen.

Narvik har alt

Stolt-Nielsen har erfaring med utvikling av havneprosjekter med formål å tilrettelegge for ulik industriell aktivitet. Med bakgrunn i dette har de utredet flere mulige steder for lokalisering av ny batterifabrikk. 

– Det er få steder som kan møte alle kravene og de nødvendige elementer for en konkurransedyktig og bærekraftig stor batterifabrikk. Vi har valgt Narvik som en mulig lokalisering for en eller flere fabrikker. I samarbeid med Nordkraft har vi nå identifisert mulige gode lokasjoner med stor nok tomt, direkte tilknytning til Statnetts sentralnett og tilgang til kjøle- og prosessvann. Narvik har også utmerket infrastruktur, inkludert togforbindelse til Europa, Russland og Kina, og industriell havn for eksport. Vi håper kommunen og befolkningen vil ta imot prosjektet på en positiv måte, sier Jacob Stolt-Nielsen, styreleder i Stolt-Nielsen Holding AS.

Starter selskap – inviterer med partnere

Nordkraft AS og Stolt-Nielsen Holding AS danner et nytt selskap og vil invitere med regionale, strategiske og industrielle partnere som kan bidra til å løfte prosjektet. Med over tusen nye batteriteknologier under utvikling, skal vi la våre strategiske partnere kartlegge og velge samarbeid og allianser med foretrukne teknologileverandører. 

Stolt-Nielsen Holding AS

Stolt-Nielsen Holding AS er et selskap eid av Jacob Stolt-Nielsen og familie. De arbeider i dag, igjennom selskapet Norterminal AS, med å realisere terminal- og havneanlegg i Sør-Varanger kommune for å betjene Nordøst-passasjen (Northern Sea Route) mellom Russland og Europa til Asia, for å realisere 40-50 % reduksjon i transportkostnad og tilhørende utslipp. I tillegg satser de også på Hydrogen Source AS, for å kommersialisere en norsk utviklet lavkostnadsmetode for hydrogenproduksjon i naturgassreservoarer der CO2 forblir i reservoaret.

Nordkraft

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg bygger vi ut fiber, og leverer bredbåndstjenester i Hålogaland. De siste årene har Nordkraft også jobbet med tilrettelegging av tomter for å få kraftkrevende industri til Nord-Norge. Konsernet har eierandeler innen kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Harstad, Ballangen og Grovfjord. Det er ca. 230 ansatte i konsernet.

Onsdag hadde prosjektdirektør i Nordkraft, Jon Ingebrigtsen, Jacob Stolt-Nielsen med på befaring på Hergot.

Oversiktsbilde Hergot.