Rekordlave kraftpriser og mindre etterspørsel dro ned Nordkrafts overskudd. Til tross for dette ble det et godt totalt overskudd og dermed utbytte til eierne. Fusjonen mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft fra 2021 betyr fra nå av et større og sterkere konsern som blir mer robust overfor svingninger i kraftprisen.

- I lys av de lave kraftprisene og nedgang i økonomien som følge av koronapandemien, må vi kunne si oss godt fornøyde med dette resultatet. Fallet i kraftprisen ble dempet av at vi forhåndsolgte en del av produksjonen før prisfallet. Effektiv drift har gitt lavere kostnader og med en god underliggende drift har vi ridd av de verste stormene vi opplevde i markedet, konstaterer adm. direktør Eirik Frantzen.  

I en bedre posisjon etter fusjonen

Hålogaland Kraft og Nordkraft startet i 2019 samtaler om fusjon. I oktober 2020 sa eierne ja. Fra og med 2021 er de to konsernene fusjonert under det felles navnet Nordkraft. 

- Under korona har vi så å si gjennomført en stor fusjonsprosess digitalt – via Teams. Det lover godt, sier en forventningsfull Frantzen. 

Det nye konsernet har allerede oppnådd å bli mer robust. En betydelig andel av planlagte synergier er allerede tatt ut. Svingninger i kraftprisen vil ikke påvirke totalresultatet like mye. Det skyldes ikke minst at nettvirksomheten i det nye konsernet utgjør en større andel av virksomheten enn i det tidligere Nordkraft-konsernet. 

- Et større konsern står også sterkere i forhold til det presset for sammenslåinger og strukturendringer som preger kraftbransjen, sier han.

Et annet mål med fusjonen er å skape et fremtidsrettet energikonsern med finansiell kapasitet til å ta en aktiv rolle for videre utvikling i en større region. 

- Vi har også et fortrinn fordi nettleien er blant de laveste i landet. Det er viktig både for husholdninger og næringsliv. Større fagmiljø gir også mulighet til å utvikle spisskompetanse. Dette er spesielt viktig for fornybarbransjens rolle i det grønne skiftet, mener Frantzen.

Flere forretningsmuligheter 

Blant flere forretningsmuligheter som det grønne skiftet vil gi, er tilrettelegging for ny kraftintensiv industri. Nordkraft vil forsterke satsinga på dette. Målet er etablering av datasenter, batterifabrikk, grønt hydrogen m.m. i en region med stort kraftoverskudd. 

- Vi vil ha økt forbruk av kraft i vår region istedenfor å sende den ut av landsdelen, slik Nord-Norge dessverre har gjort med andre råvarer i hundrevis av år. Dette vil gi inntekter til oss og nye arbeidsplasser til fordel for hele regionen, sier en engasjert Eirik Frantzen.

Nordkraft vil også fortsette å tilby operatørskap for kraftverk som eies av andre. Det jobbes også med andre utviklingsinitiativ, som for eksempel samarbeid med oppdrettsnæringa. 

Positivt årsresultat og utbytte til eierne

I 2020 ble årsresultatet for Hålogaland Kraft 69 millioner kroner. For Nordkraft ble det 78 millioner kroner. Generalforsamlingen til Hålogaland Kraft har besluttet å betale ut 25 millioner kroner til sine lokale eiere – kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen, Ibestad og Gratangen. Styret i Nordkraft har innstilt til generalforsamlingen å betale 30 millioner kroner i utbytte til sine eiere.

– Vi er svært glade for at vi i et så krevende år fikk solide nok resultat til å kunne betale utbytte, og gleder oss til et 2021 som felles konsern, avslutter Frantzen.

Årsresultat i mill. kr etter skatt:

 

2020

2019

Nordkraft

  78

182,7

Hålogaland Kraft

  69

  68,6

Totalt

147

251,3